1,100.00 €

 (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

Description

Type : Αναζήτηση
Location : ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Άτομομε σκοπό εργασία για θέση εξυπηρέτησηπελατών και ταμείο σε επιβατικό πλοίοπου

διενεργείπλόες μεταξύ Ελλάδας – Ιταλίας ή μεταξύΙταλίας – Ισπανίας) για να διαχειρίζεται

κατάστημα.Είναι σημαντικό να είναι έμπιστη/ος,οργανωτική/ος, ευέλικτη/ος στο κοινωνικό

περιβάλλονσυμβίωσης του

πλοίου,με έμφαση στην κοινωνικότητα και στιςΔημόσιες Σχέσεις.

Απαραίτητηη γνώση Αγγλικών (επιθυμητή η γνώσηΙταλικών)

Επιθυμητήη γνώση Η/Υ.

Οιπροσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μεδιαβατήρια.

Απαιτούνταιπιστοποιητικά σωστικών έγγραφων πουμπορούν να εκδοθούν σε διάφορες πόλεις

τηςΕλλάδος από ιδιωτική σχόλη π.χ.www.cosmostraining.gr η από το δημόσιο σε σχόλη

ΣωστικώνΕμπορικού Ναυτικού και Πυροσβεστικών.Τα ονόματα πιστοποιητικών είναι

παρακάτω:

(α)BASIC SAFETY

(b)SECURITY AWARENESS

Παρέχεται

Πλήρηςεκπαίδευση

Μισθωμαείναι 1100€ με δυνατότητα εξέλιξης μισθούέως 1600€

Πλήρηςδιατροφή και διαμονή.

Απαραίτητηπροϋπόθεση η ύπαρξη των σχετικών εγγράφωνή της άμεσης

έκδοσήτους: 1. σωστικά από κρατική υπηρεσίαή ιδιωτική εταιρεία, 2. διαβατήριο

και3. πιστοποιητικό ολοκληρωμένουεμβολιασμού Covid 19, σε περίπτωση

κατοχήςναυτικού φυλλαδίου υπάρχει δυνατότηταναυτολόγησης σε πλοίο με

ελληνικήσημαία (η θέση είναι με προτεραιότητα).

Όταν καλέσετε για την αγγελία ενημερώστε ότι τους βρήκατε από το Aggelioforos.gr, με αυτό τον τρόπο μπορεί να κλείσετε καλύτερη συμφωνία!

Location

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Write a Review
Συμβουλές ασφάλειας για την συναλλαγή
  1. Επιλέξτε μία ασφαλή τοποθεσία για την συνάντηση σας.
  2. Αποφύγετε το να στείλετε χρήματα/προκαταβολές σε άτομα που δεν γνωρίζετε!
  3. Όταν μία αγγελία είναι εξωπραγματική ευκαιρία, μεγάλη προσοχή!
Contact us

Advertisement

Top