950.00 €

Ζητείταιυπάλληλος(Άρρεν) με δίπλωμα οδήγησης για εταιρία παρασιτικού ελέγχου (εφαρμογέςαπεντόμωσης-μυοκτονίας-απολυμάνσε...

  • 2310253031

  • ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ 63
29/06/2023
Top