600.00 € (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

  Ζητείται νέα/νέος για 5μερη 6ωρη εργασία για πρόσληψη μέσω επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ, στη δυτική Θεσσαλονίκη. .Α...

  • 6944443534

  • Φρίξου 15,Θεσσαλονίκη
28/04/2023
Top