0.00 € (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

Τίθεται προς πώληση η πλήρης κυριότητα ιδανικού μεριδίου ποσοστού 20,90/100 εξ αδιαιρέτου επί ενός οικοπέδου εκτάσεως 31...

  • 6972429242

  • ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • WarrantyΝαι
14/03/2023
Top