Φωτογραφία προφίλ
Ιδιώτης

0

Πουλήθηκαν

30

Αγγελίες

Επικοινωνία

94 Προβολές
14/03/2023

Τίθεται προς πώληση η πλήρης κυριότητα ποσοστού 5,...

0.00 € (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
71 Προβολές
14/03/2023

Τίθεται προς πώληση η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέ...

0.00 € (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
260 Προβολές
14/03/2023

Τίθεται προς πώληση το δικαίωμα ψιλής κυριότητας ε...

0.00 € (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
90 Προβολές
14/03/2023

Τίθεται προς πώληση η πλήρης κυριότητα ιδανικού με...

0.00 € (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
208 Προβολές
13/03/2023

Τίθεται προς πώληση ποσοστό 100% επί ενός ακινήτου...

0.00 € (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ
238 Προβολές
13/03/2023

Τίθεται προς πώληση το δικαίωμα ψιλής κυριότητας ε...

0.00 € (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ
89 Προβολές
13/03/2023

Τίθεται προς πώληση το υπ’ αριθμ. 285 κληροτεμάχιο...

0.00 € (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

ΔΑΦΝΗ ΣΚΥΔΡΑΣ
105 Προβολές
13/03/2023

Τίθεται προς πώληση το υπ’ αριθμ. 185 οικόπεδο εμβ...

0.00 € (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

ΔΑΦΝΗ ΣΚΥΔΡΑΣ
102 Προβολές
13/03/2023

Τίθεται προς πώληση το υπ’ αριθμ. 62 οικόπεδο έκτα...

0.00 € (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
74 Προβολές
13/03/2023

Τίθεται προς πώληση ποσοστό 2,48% εξ αδιαιρέτου απ...

0.00 € (Προκαθορισμένη (χωρίς παζάρια)

ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Top